Till minne av LATINO

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Latino var vår hund på företaget

 

FAKTA OM HUNDAR

 

Hundar har enligt vad man vet funnits längre i människans tjänst än något annat husdjur. Således har man hittat fynd efter domesticerade hundar vilka är mer än 10000 år gamla. Dessa fynd i den s.k Jaguargrottan, visar t.o.m på olikart mellan två sorters hundar, varför hunden redan då sedan länge måste ha varit underställd avel. I Storbritannien föreligger fynd efter hundar, hållna för 9500 år sedan och i Danmark mer än 9000 år gamla fynd. 8750 år gamla lerfigurer vittnar om hundhållning i det nuvarande Irak (Jarmo). För 8500 år sedan fanns det enligt andra fynd hundar i Jeriko och för 5500 år sedan i Egypten. I Skatholm har Sverige en fyndplats med 5000- åriga lämningar efter hund.

 

Hundar har i likhet med vargar 78 kromosomer. Detta till skillnad från flera andra hunddjur, varav somliga med mindre än halva det antalet kromosomer. De har välutvecklade tänder med synbar inriktning på köttdiet. Inte desto mindre mår tamhunden bäst av betydande vegetariska inslag i kosten, ehuru man i valet av denna förodel inte får vara urskiljningslös. Hundar sover gärna mycket och de är försedda med en drift att hålla sig någotsånär rena. Liksom vargen är det sociala beteendet, liksom den i djurvärlden relativa intelligensen, av hög utveckling. Vargar och primära varghybrider skiljer sig från hundar därigenom att de uppvisar större misstänksamhet mot icke flockmedlemmar och generellt även mot människor. Vargar kan heller inte dressas på samma sätt som hundar. Inavelstypiska förändringar man ser hos vissa hundar är kondrodystrofi, förkortade rörben, höftledsfel (höftdysplasi) och defekter i näs- ögon- partiet. Härutöver tillkommer ett flertal framprovocerade egenskaper av inte alltid så sunt slag. Hundens skelett uppbygges av runt 300 ben, varav 20- talet svanskotor. Hunden saknar nyckelben. Bålen belastar vid upprätt ställning således upphängningsmuskulaturen och tröttar även vid passivt stående. Hunden har en tunga som är försedd med bakåtriktade papiller, något som underlättar för den då den lapar vätska, och dess magsäck företer stor flexibilitet för att tillåta bearbetningen av hårdsmält föda. Tikens löpperioder varar 2-3 veckor och inträder ett par gånger om året. Efter betäckning dröjer det i regel runt 60 dagar innan hon får sina valpar, vilka brukar vara något fler för stora hundraser än för små. Valparna skall dias eller matas på motsvarande sätt intill 4 månaders ålder, därpå skall valparna ha mat 3 ggr dagligen tills deras respektive tillväxt är avslutad. Hunden bör kunna vistas torrt och ha stor frihet att röra sig. Den måste givas tillfälle att uträtta sina behov minst tre ggr/ dag.

Latinos Nya foton

Halloj på er
Snygg va???