KAN VOVVEN BLI FÖRKYLD ?

Ja,det kan den absolut.Det vi kallar förkylning är egentligen ett sorts vardagligt samlings namn på virusinfektioner som drabbar de övre luftvägarna . Hos hundar finns flera virusstammar som ger liknade symtom som en förkylning hos människa. Dessutom finns det en del bakterier som visar sig på samma sätt. Det vill säga hunden snorar,hostar,får feber och blir allmänt hängig..

Kennelhosta är en
sorts hundvärdens förkylning som kan orsakas både av bakterier och olika sorts virus, ensamma eller i kombination.Den som har erfarenhet av kikhosta känner igen de besvärliga hostatackerna som avslutas med att hunden kräks upp slem. Feber är inte ovanligt följt av allmänt häng.Precis som hos oss....

Det går att skydda sig mot kennelhosta till en viss del.
Träffar du många andra hundar,tävlar du eller har du en plats på hunddagis,kan det vara en ide att vaccinera hunden en gång om året.Vaccinet ger inte ett fullstänigt skydd, men lindrar symtomen väsentligt.


Träffar du därimot på en hund som bär på en bakterie finns det ingen sätt att förebygga, vaccin fungerar enbart mot virus. Bakteriesmitta riskerar du när din hund dricker ur samma skål som en infekterad hund, leker med samma pinne eller bara hälsar. Men vem smittar och inte ? Hur ska man veta? Självklart ska ni inte träffa hundar med uppenbara symtom som hosta eller feber.Men annars kan det vara svårt att veta, särskilt som vissa hundar knappt blir sjuka alls.Virusvarianterna är oftast lindrigast och det är bara under den första veckan som hunden är smittförande.

Beror hostan på en bakterie blir det krångligre.Då kan hunden föra smittan vidare under flera veckor också efter det att den slutat hosta.

Det finns allså fog för försiktighet om det går hosta bland hundarna i området.och inte hjälper det att hunden varit smittad tidigare .Immun blir den tyvärr inte. 

Virusinfektioner  Angriper


Inte bara de övre luftvägarna.Vissa ger sig på mag-och tarmsystemet med kräkningar och diarre'er som följd.En av de mest fruktade är coronaviruset,en sorts hundarnas vinterkräksjukan.Viruset är extremt smittsamt och sprider sig när hunden luktar på en infekterad hunds avföring.Hundarna behöver allså inte träffas för att viruset ska finna en ny värd.Alla hundar kan drabbas men de yngstaär känsligaste.Smittbärande är hunden i ungefär tio dagar,men hos valpar får man lägga till ytterligare några dagar.Oftast blir hunden frisk inom någon vecka,men det händer att infektionen håller i sig länge.Ingen missar att hunden träffat på viruset.Den blir rejält dålig med symtom på magsjuka.Förloppet är snabbt och hunden kan insjukna bara på några dag efter det att den smittats.Just det här viruset ger immunitet,en hund som varit smittad slipper att bli sjuk igen.Men dessvärre finns det många virus som ger sig på magen så garanterat kräk fri är hunden inte trots allt

Noskvalster

Alla nysningar är inte luftvägsinfektioner,men de kan ändå innebära en smitta.Snörvlandet kan vara ett tecken på ovälkommet sällskap,noskvalster.Säkrast känner man igen en infektion med noskvalster på hundens typiska inverterade nysningar.Den nyser eller fnyser upprepadegånger inåti i stället för ut. Dessutom kan nosen rinna och irritera med klåda.Det är i stort sett omöjligt att upptäcka de små kvalstren som lever långt in i hundens nos.En infektion av noskvalster ärinter farlig,men besvärlig för hunden och mycket smittsam.Smittan sker oftas från nos till nos,men kvalstet klarar sig bra under ett par veckor i utemiljö om det inte är mycke kallt eller torrt.

HERPES