HUR MAN REGISTRERAR SIG    


För att registrera dig för någon av våra tjänster kan du antingen maila Latinosfirma@gmail.com

 eller gå in på kontakt.
Det bästa är att ringa oss på 070-8604943.
Vi behöver veta vad du behöver hjälp med,antal hundar det gäller och vilken ras ni har.
Vi kommer att ta kontakt med er för att boka ett
inledande möte hemma hos er. Där vi får träffa er och
 även bekanta oss med din hund.
 vi går igenom alla relevanta uppgifter om din hund och om dina önskemål ,detta gör också möjligheten att se om du och din hund är bekväma med oss.

Vi går igenom alla nödvändiga papper som ex.ägaruppgifter,hunduppgifter och upprättar ett kontrakt mellan oss,vi avslutar med om så skulle behövas att gå en promenad (tillsammans) för att bekanta oss mer med hunden.

Ni som önskar enstaka rastningar bokar det med  2dag/varsel bokningen inför helg skall senast göras tis samma vecka. Vid akut hjälp.. slå oss en signal så tittar vi på det och ser vad vi kan göra för er.......

 

HUR ÄR DE MED NYCKLAR TILL MITT HEM


Vi kommer att behöva en extra nyckel och koder som krävs för att få tillgång till att hämta din hund.
Nycklarna/koder kvitteras ut med en nyckelkvittens och kommer att förvaras i ett låst skåp med kod-ettiketer för att garantera din säkerhet och trygghet.Med andra ord ditt namn och adress är inte fysiskt knutna till dina nycklar .
Vid enstaka bokning nycklar enligt ö.k.

 

  DAGLIGA MEDDELANDE


Efter varje dagliga promenader så lämnas ett meddelande om hur det har varit och om något har hänt utöver  vanlig, även kommer vi att skriva dagbok om alla våra äventyr på dagarna och på vår hemsidan kommer det att finnas bilder.
          AVBOKNINGS/REGLER
 


Avbokning måste ske minst 24 tim innan avtalad rastning skall utföras.Du kommer annars debiteras för den avtalade tjänsten om inte avbokningen sker inom utsatt  tid.
Skulle det vara så att vi kommer till ditt hem för att utföra en rastning och att din hund eller att vi inte har tillgång till din lägenhet för den överens kommande rastningen så kommer vi att debitera er ändå som utförd tjänst.

 

     VID SJUKDOM OCH OLYCKOR
 

Blir hunden sjuk eller skadad  så kontaktar vi först ägaren.
Går inte det förbehåller vi oss rätten att göra medicinsk beslut å,dina vägnar.
Det inkluderar bedömningen att hunden kan behöva
komma till en veterinär.
Du kommer att ansvara för alla räkningar som resulterar från att din hund  fått adekvat vård och behandling.

Självklart så vi som rastare vidtar stora försiktighets åtgärder för att se till att alla hundar i vår vård är i gott förvar,ändå måste varje hundägare förstå att det kan inträffar oförutsägbara händelser när hundar träffas
latino's tassar ansvarar för materiella skador som
upp kommer genom egen försummelse.
Annars gäller strikt hundägar ansvar.

När det gäller avgift reducering  så medges det ej om hunden inte kan rastas pga sjukdom skada ,ohyra mm eller om ägaren väljer att avboka  rastningen pga att ägaren under en tid är ledig eller vid sjukdom ....          FAKTURA/ BETALNING

Alla tjänster betalas i förskott månasds avtal betalas med faktura senast den 29:e föruvarande månad.
Vid försenad inbetalning förbehåller vi oss rätten att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen.

företaget innehar FA-skattsedel är momsregistrerad
och har ansvarsförsäkring


.